Proje

Proje

Amaç ve Hedefler

Projenin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile gıda güvenliği konularında eğitim materyalleri hazırlamak ve bunları dijital platformlarda paylaşmaktır. Planlanan entelektüel çıktılar eğitim pragramı, eğitim programına dayalı uygulamalar da dahil olmak üzere kısa eğitim videoları, eğitmenler için el kitabıdır, Proje doğrudan “AB İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 2014-2020 Stratejik Çerçevesi” ni hedeflemektedir. Bu yeni Çerçeve, Avrupa 2020 Stratejisine uygun olarak AB’nin hem Avrupa hem de uluslararası çalışma koşullarında yüksek standartların geliştirilmesinde öncü bir rol oynamaya devam etmeyi amaçlamaktadır. İş kazalarının% 98’i eğitimlerle önlenebilir. Gıda üretiminden sorumlu personelin iş ve çevre ile ilgili emniyet (duman, radyasyon, gürültü, zehirlenme, vb.) İle ilgili riskler ve risk altındaki faktörlerin farkında olması konusunda bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Personel eğitiminin gerekliliği hem işverenler hem de çalışanlar için büyük önem taşımaktadır. Güvenli bir çalışma koşulu sağlamak için sağlık ve güvenlik alanında bilgi, talimat, eğitim ve denetim sağlanmalıdır. Beklenen sonuçları (daha az kaza, daha az meslek hastalığı, temiz ve güvenli işyerleri, çevre dostu çevre) elde etmek için, şirketin güncel bilgilere ve teknik personele gerekli uzmanlığa erişimi olmalıdır. Bu nitelikler, Projeye uyum için bir müfredat geliştirerek Avrupa düzeyinde var olmayan ve uyumlu eğitim çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.  
Proje gıda işçilerine ve eğitmenlerine kendi dillerinde bir dizi materyal sağlayacak.
Bu projede;  
a) anketler
b) eğitim programı
c) kısa videolar
d) e-öğrenme platformu gömülü videolar, forum, faydalı bilgilere bağlantı, akademik dersler içeren web sitesi
e) yerel düzeylerde çalıştaylar yapılacaktır.