2.TOPLANTI

Ulusal Ajans destekli projemiz Gıda Sanayi Sektöründe Çalışanların İş Sağlığı, Güvenliği ve Gıda Güvenliği Alanlarında Niteliklerinin Artırılması Projesi’nin ikinci toplantısı COVID-19 salgını nedeniyle 20.04.2020 tarihinde online platformda gerçekleştirildi. . Projenin amacı: iş sağlığı ve güvenliği ile gıda güvenliği konularında eğitim materyallerini hazırlamak ve bunları dijital platformlarda paylaşmaktır. Eğitim programı, e-platform üzerinden sunulacak pratiğe dayalı eğitim videoları projenin fikri çıktılarıdır.

Toplantıya, projeler Birimi Koordinatörü Aybüke Bengü Özmutaf ve proje uzmanları Öz Gıda-İş Sendikası adına Sinan Özenç Dalgıç ve Ekin Mutlu, Maribor Üniversitesi adına Slovenya’dan Janja Luznik ve Danijel Davidovic, IFOA adına İtalya’dan Cecilia Bolognesi, Chiara Dell’Amico ve Davide Orlandini katıldı.

Toplantının ana başlıkları, literatür taraması, odak gruplara anketlerin nasıl hazırlanacağı, projenin yaygınlaştırılmasına yönelik fikirler, web sitesinin güncelliği ve bir sonraki toplantıya kadar yapılacak olan diğer çalışmalar hakkında görüşler oldu.

Ara raporun 1 Haziran 2020 tarihine kadar koordinatör kuruluşa gönderilmesine karar verildi. Ayrıca pandemi nedeniyle projenin altı ay daha uzatıldığı bildirildi. Üçüncü toplantı tarihinin ise gelecek koşullar dikkate alınarak kararlaştırılacağı konusunda fikir birliği sağlandı.