3. TOPLANTI

Gıda Endüstrisi Sektöründe çalışanların Sağlık, Güvenlik ve Gıda Güvenliği alanında yetkinliklerini
arttırmaya yönelik olan Ulusal Ajans destekli projemizin üçüncü toplantısı , 07.07. 2021 tarihinde
Covid-19 sebebiyle online platformda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Öz Gıda-İş adına Aybüke Bengü Özmutaf proje birim koordinatörü olarak ve Sinan Özenç
Dalgıç ve Ekin Mutlu proje uzmanı olarak, Slovenya Maribor Üniversitesi adına Janja Luznik ve Danijel
Davidovic, İtalya’dan IFOA adına Cecilia Bolognesi ve Davide Orlandini katılmıştır.

Proje amacı e-öğrenme platformu, web sitesi ve yayınlama aktiviteleri hakkındaki detayların
belirlenmesi olmuştur.

E-öğrenme platformu hakkında, ortaklar e-learning platform taslağının teknik görünüşü, ön yüz
dizaynı ve hazırlanmakta olan yeni eğitim materyallerinin kalitesini tartışmışlardır. Yeni eğitim
materyalleri hakkında, tüm ortaklar, eğitimin daha etkili ve daha ilgi çekici olması amacıyla, her eğitim
modülü için özel konuların altını çizmek için animasyon videolarının oluşturulması konusunda
anlaşmaya varmışlardır.

Proje web sitesine ilişkin olarak, sitenin ulusal ve uluslararası düzeylerde gıda güvenliği hakkında yeni
makalelerle zenginleştirilmesi; ek olarak video çekimlerinin tüm ziyaretçilere açık olması ve bir dış
bağlantının eğitim öğrencilerinin erişimine açık olmasına karar verilmiştir.

Sonuncu ama son derece önemli olarak, proje hakkında bir LinkedIn sayfası, yayımı genişletmek ve
daha çok potansiyel ilgili tarafa ulaşmak için eklenmiştir.