SLOVENSKA POLNOHOSPODARSKA UNIVERZITA V NITRA

Partner

Slovakya

https://www.uniag.sk/en/

Nitra’daki Slovak Tarım Üniversitesi (SUA), Slovakya’daki öğretim ve araştırmalarının yüksek kalitesi için sürekli olarak üst grupta derecelendirilmektedir. Altı fakülteden oluşur: Agrobiyoloji ve Gıda kaynakları; Biyoteknoloji ve Gıda Bilimleri Fakültesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; Avrupa Etütleri ve Bölgesel Kalkınma Fakültesi; Bahçe Bitkileri ve Peyzaj Mühendisliği Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi. SUA lisans, yüksek lisans ve doktora çalışma programları sunar ve yabancı dil eğitimi, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim, yabancı dillerde öğretilen meslek dersleri ve yurtdışındaki prestijli üniversitelerde eğitimin bir bölümünü tamamlama fırsatı sunar. SUA tarım ve agrobiyoloji, gıda kaynakları ve teknolojisi, sürdürülebilir tarım, biyoteknoloji, mühendislik, tarımsal ekipmanların otomasyonu ve otomasyonu, tarımsal üretimde enerji tesislerinin işletilmesi, ekonomi ve yönetim, tarımsal emtialarda uluslararası ticaret, pazarlama, kırsal turizmin geliştirilmesi, kırsal kalkınma için proje yönetimi, yaşam boyu öğrenme, vb.