Başlangıç Toplantısı

Ulusal Ajans destekli projemiz, Gıda Sanayi Sektöründe Çalışanların İş Sağlığı, Güvenliği ve Gıda Güvenliği Alanlarında Niteliklerinin Artırılması Projesinin ilk toplantısı 15.01.2020 tarihinde gerçekleştirildi. Projenin amacı: iş sağlığı ve güvenliği ile gıda güvenliği konularında eğitim materyalleri hazırlamak ve bunları dijital platformlarda paylaşmaktır. Eğitim programı, e-platform üzerinden sunulacak pratiğe dayalı eğitim videoları projenin fikri çıktılarıdır.

İki gün süren Toplantıya;

Ev sahibi kuruluş olan Öz Gıda-İş Sendikası adına Projeler Koordinatörü Aybüke Bengü Özmutaf ve proje uzmanı Sinan Özenç Dalgıç, Slovakya’dan Nitra Üniversitesi adına Eva Ivanisova ve Miralava Kacaniova, Slovenya’dan Maribor Üniversitesi adına Janja Luznik ve Danijel Davidovic, İtalya’dan IFOA adına Chiara Deu Anico ve Cecilia Bolognesi katılım sağladı.

Toplantının ilk gününde; tüm ortakların katılımıyla Ülker Ankara Bisküvi fabrikasına iş sağlığı güvenliği ve gıda güvenliğine ilişkin saha ziyareti yapıldı.  Daha sonra Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü’ne ziyaret gerçekleştirildi ve burada Prof. Dr. Nevzat Artık tarafından İş Sağlığı Güvenliği ve Gıda Güvenliği konularında proje ortaklarına sunum yapıldı.

Açılış toplantısının ikinci günü Öz Gıda-İş Sendikası Genel Merkezinde devam etti. Gıda Sanayi Sektöründe Çalışanların İş Sağlığı, Güvenliği ve Gıda Güvenliği Alanlarında Niteliklerinin Artırılması Projesi kapsamında tüm proje ortakları tarafından projedeki görev alanlarına ilişkin sunumlar yapıldı. Gerçekleşen Kick off toplantısında tüm ortakların İş Sağlığı Güvenliği ve Gıda Güvenliğine ilişkin Literatür Taraması yaparak ve Maribor Üniversitesine ortak rapor için göndermesine ve 2. Ulus Ötesi Toplantı’nın 21-22 Nisan tarihinde Slovenya’da Maribor Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasına karar verilmiştir

İndirme Alanı