Öz Gıda Sanayi Ve Yardımcı İşçileri Sendikası

Koordinatör

Türkiye

https://www.ozgidais.org.tr/

Öz Gıda İş Birliği olarak 1 Haziran 1976’da kurulmuş ve gıda sektöründeki faaliyetlerimizi işçi temsilcisi olarak sürdürmekteyiz. Ocak 2016 istatistiklerine göre 32.373 üyemizle iş koluna liderlik ediyoruz. Her geçen gün başarılı toplu iş sözleşmeleri ile gıda endüstrisindeki sendikasyon oranımızı artırıyoruz. Öz Gıda İş Sendikası olarak gıda endüstrisinde çalışan işçilere sendikaya üye olma ve sendika bilincini yaygınlaştırma konusunda bir prim belirledik. Sendikasyonun önündeki engellerin kaldırılması amacıyla şimdiki ve gelecekteki toplu iş sözleşmelerimiz için azami kazanç için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Sendikasyon faaliyetlerimizi daha verimli hale getirmek için eğitime yönelik faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Öz Gıda İş Sendikası olarak vizyonumuz doğrultusunda yaşam boyu öğrenme odaklı çalışma ve aktivite hedefliyoruz. Sendikasyonu sadece toplu iş sözleşmesi veya grev olarak değil, aynı zamanda hareket eden bir birlik olarak görüyoruz. Bu bağlamda, gıda sanayine yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve projeler için bu konuyu kanıtladık. Gıda Sektöründe İşgücü Etkinliğine Dayalı Müfredat Hazırlama Projesi ve Şubat 2016’ya kadar uygulamaya başladığımız Gıda Endüstrisinde Yeterliliğe Dayalı Sınav ve Sertifikasyon Merkezi Oluşturma Projesi ile proje tasarımında da önemli bir aşamaya geldik. bu projelere ek olarak, birliğimiz gıda endüstrisinde profesyonel standartlarda çalışmalar yapmış ve endüstrinin iş gücüne büyük katkı sağlamıştır.