partners-sloven

Univerza v Mariboru

Partner

Slovenia

https://www.um.si/Strani/default.aspx

Univerza v Mariboru (UM) je druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji. Univerzo obiskuje približno 15.000 študentov. Število raziskovalnih in učnih delavcev je 1.050, število spremljevalnega osebja, ki nudi administrativno in strokovno podporo učnemu procesu in raziskovalnemu delu, je 700. UM ima sedemnajst fakultet, ki ponujajo dodiplomske in podiplomske programe, kot redni ali izredni študij. Univerza v Mariboru od študijskega leta 2010/2011 vpisuje samo študente na bolonjske študijske programe. Razvojna strategija in vizija Univerze v Mariboru in njenih fakultet se odraža v obsegu in vsebini diplomskih programov (učne vsebine temeljijo na znanstvenoraziskovalnem in umetniškem delu učiteljev). V študijskem letu 2016/2017 so fakultete izvajale 27 bolonjskih poklicnih programov, 55 akademskih programov (študijski program 1. stopnje), 71 magistrskih programov in 34 doktorskih programov. Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (FF; http://www.ff.um.si) izvaja veliko različnih kakovostnih študijskih programov z odličnim akademskim osebjem. Uspešne raziskovalne dejavnosti je mogoče opaziti v različnih projektih in publikacijah. Glavni cilj FF UM je postati središče razvoja humanističnih in družbenih ved v severovzhodni Sloveniji. Tri glavna znanstvena področja na FF: humanistika, družboslovje in izobraževanje učiteljev na različnih stopnjah študija. Ena od raziskovalnih institucij je tudi Mednarodni center za ekoremediacije (ERM Center FF UM), ki sodeluje z različnimi nacionalnimi in mednarodnimi institucijami na različnih raziskovalnih področjih s poudarkom na inovativnih pristopih k trajnostnemu razvoju in izobraževalnih dejavnostih na lokalni, regionalni in mednarodni ravni. Sodelovanje zajema številne dejavnosti, od raziskovalnih do aplikativnih projektov. Glavna raziskovalna področja so: trajnostni razvoj, samozadostnost v pridelavi in predelavi hrane, vključevanje javnosti pri sprejemanju okoljskih odločitev, varstvo in upravljanje naravnih virov, regionalni razvoj in trajnostne regije.

Zavod za usposabljanje korporativnih operaterjev IFOA

Partner

Italy

IFOA je nepridobitni izobraževalni center, ki je z desetimi podružnicami po vsej Italiji od leta 1999 imenovan kot nacionalni center za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Kot eden vodilnih zasebnih centrov za usposabljanje v Italiji, IFOA ponuja programe za podiplomski študij (EQF 5, 6 in 7) programe za mlade brezposelne, pa tudi vseživljenjsko usposabljanje, svetovanje in tehnično pomoč posameznikom, podjetjem in javnim organom. Izobraževalni tečaji in storitve so certificirani v skladu z UNI EN ISO 9001: 2015.
Hitra dejstva 2018:
• Prihodki od prodaje: približno 18 milijonov EUR
• Izvedene učne ure: > 43.000
• Pripravniki: > 11.500
• Pripravništvo: > 2.825
• Usposabljanje vajencev: 5.800
• Stopnja zaposlitve po 6/12 mesecih: 72,5% (> 90% na severu Italija)
• Podjetja v bazi podatkov o CRM: > 16.000

IFOA od leta 1993 sodeluje pri projektih EU na področju razvoja učnih načrtov, določanja kompetenc, ocenjevanja in priznavanja, vseživljenjskega učenja, zaposljivosti, mobilnosti, IKT itd. IFOA je v italijanski mreži in gospodarski zbornici EU ter član evropske mreže EfVET. IFOA je tudi sedež ULIXES-a, EEIG, v katerem sodelujejo agencije za usposabljanje, visoke šole, poslovne šole in gospodarske zbornice v 10 državah članicah EU.  

Slovaška univerza za kmetijstvo v Nitri

Partner

Slovakia

https://www.uniag.sk/en/

Slovaška univerza za kmetijstvo v Nitri (SUA) je konstantno uvrščena v prvo skupino po visoki kakovosti svojega poučevanja in raziskav na Slovaškem. Sestavlja jo šest fakultet: Fakulteta za agrobiologijo in prehranske vire; Fakulteta za biotehnologijo in živilske vede; Fakulteta za ekonomijo in management; Fakulteta za evropske študije in regionalni razvoj; Fakulteta za vrtnarstvo in krajino ter Tehniška fakulteta. SUA ponuja dodiplomske, magistrske in doktorske študijske programe ter usposabljanje v tujih jezikih, dostop do informacijskih in komunikacijskih tehnologij, poklicnih predmetov, ki se učijo v tujih jezikih, in možnost za zaključek dela študija na prestižnih univerzah v tujini. SUA ponuja raziskave in izobraževanje na področju kmetijstva in z njim povezanih raziskovalnih področij, kot so: agrobiologija, prehranski viri in tehnologija, trajnostno kmetijstvo, biotehnologija, inženiring, računalništvo in avtomatizacija kmetijske opreme, delovanje energetskih objektov na kmetijski proizvodnji, ekonomija in upravljanje, mednarodna trgovina s kmetijskimi proizvodi, trženje, razvoj podeželskega turizma, vodenje projektov za razvoj podeželja, vseživljenjsko učenje itd.

Öz Gıda-İş

Coordinator

Turkey

https://www.ozgidais.org.tr/

Öz Gıda-İş je ustanovljen kot sindikat oziroma predstavnik delavcev živilskem sektorju 1. junija 1976. Po statističnih podatkih iz januarja 2016 vodijo področje poslovanja s svojim 32.373 člani. Z vsakim dnem krepijo stopnjo sindikacije v prehrambeni industriji z uspešnimi kolektivnimi pogodbami. Kot sindikat imajo prioriteto, da se delavci, zaposleni v prehrambeni industriji, pridružijo in povečajo ozaveščenost. Delajo v najboljši smeri za prihodnje kolektivne delovne pogodbe za čim večjo koristjo delavcev. Izvajajo izobraževalno usmerjene dejavnosti, da bi povečali učinkovitost svojih sindikalnih dejavnosti. Kot sindikat si prizadevajo za vseživljenjsko učenje, osredotočeno na delo in dejavnosti v skladu s svojo vizijo. Kot sindikat ne težijo samo h kolektivnim pogodbam o delu ali stavkam. Prav tako so prišli do pomembne faze priprave učnih načrtov, ki temeljijo na učinkovitosti delovne sile v prehrambeni industriji in ustanovitev izpitnega in certifikacijskega centra na podlagi kvalifikacije v prehrambeni industriji od februarja 2016. Poleg projektov sindikat izvaja študije strokovnih standardov v prehrambeni industriji in zagotavlja velik prispevek za delovno silo v industriji.