Author: Safe2food

4. Sestanje

Četrti sestanek projekta Krepitev usposobljenosti zaposlenih v živilstvu na področju poklicnega zdravja in varnosti ter varnosti živil, ki ga podpira Turška nacionalna agencija se je 30. 11. 2021 odvijal na spletni platformi zaradi covid-19 razmer.

Miroslava Kačániová s slovaške Univerze za kmetijstvo v Nitri je sodelovala kot partnerica gostiteljica, poleg nje so se sestanka udeležili tudi Aybüke Bengü Özmutaf in Ekin Mutlu turškega Sindikata za živilstvo, Cecilia Bolognesi in Chiara Dell’Amico iz italijanske IFOA ter Janja Lužnik in Danijel Davidovič iz slovenske Univerze v Mariboru.

Namen sestanka je bil izmenjava idej med partnerji glede projektnih rezultatov ter razprava o aktivnostih za razvoj spletne platforme, diseminaciji in splošnem poteku projekta.

Partnerji so bili obveščeni, da sta bila posneta dva različna učna videa o rezultatih projekta. Teme teh videoposnetkov vključujejo varnost pri delu in zdravo življenje. Na tretjem srečanju je bilo govora o pripravi animacijskih videov za vse izobraževalne module. Te videoposnetke je na sestanku predstavil Sindikat. Partnerji so si izmenjali ideje glede manjkajočih delov in potrebnih dopolnitev. Vsi partnerji so se strinjali, da je treba animacijam dodati zvočne učinke in bolj podrobne opise.

Načrt diseminacije je predstavila IFOA. Glede diseminacije so vsi partnerji razpravljali o potrebnih korakih, da bi dosegli več ljudi. Italijanski partnerji so predlagali, da lahko na dogodkih delimo manjše brošure projekta in učinkoviteje uporabljamo platforme družbenih medijev. Turški partnerji so tudi predlagali, da bi lahko rezultate projekta vključili v uradno revijo njihovega sindikata.

Nazadnje je bilo izpostavljeno, da projekt poteka po načrtih. Dogovorjeno je bilo, da se 11. 1. 2022 izvede zaključni spletni sestanek glede statusa projekta pred samim zaključkom.

3. Sestanje

Tretji sestanek našega projekta, ki ga podpira turška nacionalna agencija, Krepitev usposobljenosti zaposlenih v živilstvu na področju poklicnega zdravja in varnosti ter varnosti živil, je bil izveden 07. 07. 2021 na spletu zaradi izbruha COVID-19.

Udeleženci sestanka so bili koordinatorica projekta Aybüke Bengü Özmutaf in projektna strokovnjaka Sinan Özenç Dalgıç in Ekin Mutlu iz sindikata Öz Gıda-İş iz Turčije, Janja Lužnik in Danijel Davidovič z Univerze v Mariboru iz Slovenije, Cecilia Bolognesi, Chiara Dell’Amico in Davide Orlandini iz IFOA iz Italije ter Miroslava Kačániová iz Univerze za kmetijstvo s Slovaške.

Cilj sestanka je bil pripraviti podrobnosti za platformo za e-učenje, spletno stran in dejavnosti diseminacije.

Glede platforme za e-učenje so partnerji razpravljali o tehničnih vidikih osnutka ter o zasnovi in kakovosti novega izobraževalnega gradiva, ki se pripravlja. V zvezi s slednjim so se vsi partnerji dogovorili o ustvarjanju animiranih video posnetkov, s katerimi bi poudarili posebne teme za vsak modul usposabljanja, da bi bilo usposabljanje učinkovitejše in privlačnejše. Za pripravo video vsebin bo vključen tudi turški strokovnjak za hrano.

Dogovorili so se tudi, da bo projektna spletna stran obogatena z novimi članki o varnosti hrane na nacionalni in mednarodni ravni; poleg tega bodo video posnetki na voljo vsem obiskovalcem, medtem ko bo zunanja povezava na voljo za usposabljanje.

Nazadnje je bila ustvarjen tudi projektni profil na LinkedIn, ki bo uporabljen za diseminacijo rezultatov za večje število potencialnih zainteresiranih uporabnikov.

2. Sestanje

Drugo srečanje našega projekta, ki ga podpira turška nacionalna agencija, Krepitev usposobljenosti zaposlenih v živilstvu na področju poklicnega zdravja in varnosti ter varnosti živil, je bilo izvedeno 20. 4. 2020 na spletu zaradi izbruha COVID-19. Namen projekta je pripraviti gradiva za usposabljanje o zdravju in varnosti pri delu ter varnosti hrane in jih deliti na digitalni platformi. Rezultati projekta bodo program usposabljanja in video posnetki za izobraževanje in usposabljanje odraslih.

Sestanka so se udeležili koordinatorica projekta Aybüke Bengü Özmutaf in projektna strokovnjaka Sinan Özenç Dalgıç in Ekin Mutlu iz sindikata Öz Gıda-İş iz Turčije, Janja Lužnik in Danijel Davidovič iz Univerze v Mariboru iz Slovenije, Cecilia Bolognesi, Chiara Dell’Amico in Davide Orlandini iz IFOA iz Italije.

Glavne teme srečanja so bili izvedba pregleda literature, priprava vprašalnikov za fokusne skupine, ideje za diseminacijo projekta, priprava spletne platforme in drugih rezultatov, ki jih je potrebno izvesti do naslednjega srečanje.

Določeno je bilo, da se vmesno poročilo pošlje koordinatorju do 1. junija 2020. Poleg tega so koordinatorji obvestili partnerje, da je bil projekt zaradi pandemije podaljšan za šest mesecev, dogovorjeno pa je bil tudi datum tretjega sestanka.

Food Safety in Food Production

Slovak University of Agriculture in Nitra – Slovakia
Food Safety in Food Production
Most food is now produced by large farms, processed industrially, and sold in supermarkets and multinational food outlets. Modern food production has reduced the cost and increased the variety of food available, but this centralisation of the food supply presents an opportunity for foodborne pathogens and toxins to infect and poison large numbers of consumers. Furthermore, the globalisation of food trade means that food can become contaminated in one country and cause outbreaks of foodborne illness in another. Modern food production is so complex that a systematic approach is needed to identify the hazards at each point in the food chain. Food safety refers to routines in the preparation, handling and storage of food meant to prevent foodborne illness and injury. From farm to factory to fork, food products may encounter any number of health hazards during their journey through the supply chain. Safe food handling practices and procedures are thus implemented at every stage of the food production life cycle in order to curb these risks and prevent harm to consumers (Balkir et al., 2021).

Occupational Health and Safety in Food Production
Occupational safety and health (OSH) problems of the food industry have not been generally perceived as a serious issue in the same way as other industries such as healthcare, transportation, mining, and construction sectors. Statistics from various countries show that OSH issues from the food sector have one of the worst records in the manufacturing industries. There are also evidences that some OSH aspects in the food industry are getting worse. Despite global economic declines in the recent years, the food and drink businesses have continued to expand in response to the growing worldwide demands for processed foods and drinks. In this context of expansion and intensified competition, the food industry has experienced rationalization, restructuring, and a high level of mechanization, in both the industrialized and developing countries (ILO, 2007).
As a result, the overall worldwide employment levels in the sector have continued to expand, particularly in the highly capital-intensive drink industry has suffered. Moreover, mechanization has often had the effect of increasing the work volumes and the resulting stress levels of workers, as well as increasing the number of monotonous and repetitive tasks, with a consequent rise in the incidence of musculoskeletal disorders (MSDs). Increased automation has also been accompanied by higher noise levels, which has led to more workers suffering from hearing impediments. Other common OSH problems in the food industry arise out of handling sharp cutting tools, exposing dusts in the air, contacting with infected animals, and increasing use of hazardous chemicals (www.who.int).

References
Balkir, P., Kemahlioglu, K., Yucel, U. 2021. Foodomics: A new approach in food quality and safety. Trends in Food Science & Technology, vol. 108, p. 49-57.
International Labour Organization (ILO). 2007. The impact of global food chains on employment in the food and drink sector. International Labour Organization (ILO) Sectoral Activities Programme, TMFCE/2007.
https://www.who.int/health-topics/occupational-health

SAFETY OF FOOD SECTOR EMPLOYEES DURING THE PANDEMIC

University of Maribor – Slovenia
SAFETY OF FOOD SECTOR EMPLOYEES DURING THE PANDEMIC
Gregor Sok (MS Food Safety)
Danijel Davidovič (MS Geography, MS Philosophy)
Ddr. Ana Vovk Korže (PhD Geography, PhD Environmental Protection)
The food industry is part of the economy affected by the pandemic, but much less so than some other industries. One of the main reasons for this is also the need for food, which is eternal among people and essential for survival. Although there is currently no evidence that food workers can transmit the infection to the consumer through food, the exposure to the risk factor for COVID-19 infection among food workers is similar as in other industries. Recommendations for prevention of contamination are regular and thorough cleaning of premises and surfaces, regular ventilation, disinfection of employees’ and customers’ hands as well as compliance with basic general recommendations (interpersonal distance, wearing a mask, cough hygiene). Just as we emphasize the importance of space hygiene, equipment hygiene and personal hygiene (especially hand hygiene) in food sector in general, we also stress the importance of hygiene in current situation. In addition to hygiene, precise instructions from the company, a contingency plan in place, compliance with instructions from all employees and the personal responsibility of each employee to their colleagues and the wider society are important. Only in this way will we be able to meet the challenges that will surely await us in the future as well.
In addition to adequate hygiene, some emphasize the importance of local and sustainable food systems that would ensure greater safety for food workers and consumers, so that global supply networks are at least partially replaced by local ones.
Literature:
Centers for Disease Control and Prevention, 2021: Food and Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/food-and-COVID-19.html
National Institute for Public Health: Recommendations for the implementation of activities (COVID-19). https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19

What are the anti-contagion measures in the catering sector? (Short Extract)

IFOA – ITALY
What are the anti-contagion measures in the catering sector? (Short Extract)
Author: Tiziano Menduto
Date: 10/07/2020

Topic: Indications on the containment of the COVID-19 emergency in catering and food administration. Focus on catering with administration: local kitchen, food preparation, organization of seats and information for customers.
Catering: the kitchen and food preparations
In addition to various general information for the catering sector, the report – by the ISS Public Health Veterinary and Food Safety COVID-19 Working Group, coordinated by Umberto Agrimi and Luigi Bertinato – contains indications on hygiene rules and specific precautions in catering with administration (Nace 56.10.11).
These are the indications for the organization of the kitchen area and the activities to be carried out during food preparation:
• Measure the body temperature, which must not exceed 37.5 ° C, for all staff before accessing the exercise.
• Ensure, where possible, the safety distance between staff by rearranging the workstations, and use masks.
• All staff must adopt strict hygiene measures such as washing their hands very often and never touching their eyes, nose and mouth.
• Staff should wear glasses when handling irritating foods (onions, chilli, etc.).
• Before and after food preparation, food preparers must clean the kitchen surfaces and other surfaces (eg cutting boards, worktops, utensils) frequently.
• Before preparation and administration, carefully wash fruit and vegetables intended to be eaten raw, rinsing them repeatedly under running water; where chlorine-based food disinfectants are used, carefully follow the instructions on the product (concentrations, times of use and rinsing methods).
• For foods that are served without being cooked in the administration exercise, the employees must scrupulously respect good hygiene practices in the preparation of dishes, in particular proceed with adequate cleaning of the hands, even if using the gloves, whenever you come into contact with anything other than food and avoid touching your eyes, nose and mouth.
• For foods that are served after being cooked, this phase must be carried out carefully “in order to” inactivate any microorganisms present, including viruses.
• After cooking food, do not use, for their handling or storage, tools and containers that have been used for the same operations on raw foods “.
It is also underlined that “do not use disinfectants or detergents not approved for food use for the disinfection of food”.
Tiziano Menduto
Full article is available in Italian, on: https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/quali-sono-le-misure-anticontagio-nel-settore-della-ristorazione-AR-20230/ – Copyright © All Rights reserved 1999-2019 – All Rights Reserved.
Download the document from which the article is taken: Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19, “Indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull’igiene degli alimenti nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del 27 maggio 2020”, Roma: Istituto Superiore di Sanità – 2020, Rapporto ISS COVID-19, n. 32/2020 (formato PDF, 1.92 MB).
Poster allegato al rapporto (formato PDF, 2.11 MB).
Reference legislation:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n.34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Turkish Government Mobilizes for Food Safety with Inspections

Öz Gıda İş Trade Union – TURKEY
Turkish Government Mobilizes for Food Safety with Inspections
Date: February 17, 2020
Thousands of employees of the Ministry of Agriculture and Forestry joined simultaneous inspections across the country Monday for food safety inspections. Some 7,000 workers will carry out unannounced inspections for six days in the fight against harmful alterations to food, an issue plaguing the sector.
Speaking before commencing the inspections, Minister Agriculture and Forestry Bekir Pakdemirli pledged not to let rest “those involved in food fraud.” “The first stage of inspections is dairy producers and supplementary food producers. No fraud or alteration in food production will be tolerated,” Pakdemirli told reporters in the capital Ankara. The minister also informed the public about 174, a hotline to report food crimes, and announced that they would soon launch a WhatsApp hotline to report complaints. He said they received more than 2.3 million complaints through the hotline and they have run more than 1.2 million inspections in one year.
Food safety is high on the agenda of the government despite all of the new measures it has taken. As public complaints mount over companies fined for violating the food safety code, some companies are resorting to changing their names and executives to continue operations. To deal with this, lawmakers are preparing a new, more efficient bill that includes prison sentences up to five years for people and businesses involved in the production, sale and import of food deemed dangerous to public health. The bill also calls for a mandatory recall of food violating safety from the markets and their destruction. If the same person or business repeats the violation within two years of the first violation, they will be banned from working in the food sector for a period of up to 10 years. The bill orders fines between TL 5,000 and TL 250,000 for businesses involved in the production of counterfeit food products or deliberately mislabeled food products, like pork packaged and sold as cow meat.
Meatpacking Industry Pushes for Worker Vaccinations
Date: January 21, 2021

Author: Nikki Johnson-Bolden
As COVID-19 cases rise within the meatpacking industry, top meatpacking companies and unions are advocating for meatpacking workers to be a priority vaccination group, according to Bloomberg Government.
Various meatpacking facilities have been cited by OSHA for COVID-19 violations. The Food Environment Reporting Network reports 53,620 positive coronavirus cases and 269 deaths among meatpacking employees as of Jan. 15.
Companies such as Tyson Food, JBS and Cargill Inc. are attempting to get workers vaccinated. Tyson has partnered with Matrix Medical Network, a clinical services company, as part of the company’s effort to vaccinate its employees. The United Food and Commercial Workers International Union also wrote a letter on Dec. 23 asking governors in each state to give meatpacking workers “very high priority” for the coronavirus vaccine.
Another common sentiment in the meatpacking industry is the desire for President Biden to mandate an emergency temporary standard that enforces social distancing in meatpacking facilities and supplies ventilators to workers.
References
“Turkish Government Mobilizes For Food Safety With Inspections”. Daily Sabah, 2021, https://www.dailysabah.com/turkey/2020/02/17/turkish-government-mobilizes-for-food-safety-with-inspections.
Johnson-Bolden, Nikki. “Meatpacking Industry Pushes For Worker Vaccinations — Occupational Health & Safety”. Occupational Health & Safety, 2021, https://ohsonline.com/articles/2021/01/21/meatpacking-industry-pushes-for-worker-vaccinations.aspx?admgarea=ht.FoodSafety.

Univerza v Mariboru

Partner

Slovenia

https://www.um.si/Strani/default.aspx

Univerza v Mariboru (UM) je druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji. Univerzo obiskuje približno 15.000 študentov. Število raziskovalnih in učnih delavcev je 1.050, število spremljevalnega osebja, ki nudi administrativno in strokovno podporo učnemu procesu in raziskovalnemu delu, je 700. UM ima sedemnajst fakultet, ki ponujajo dodiplomske in podiplomske programe, kot redni ali izredni študij. Univerza v Mariboru od študijskega leta 2010/2011 vpisuje samo študente na bolonjske študijske programe. Razvojna strategija in vizija Univerze v Mariboru in njenih fakultet se odraža v obsegu in vsebini diplomskih programov (učne vsebine temeljijo na znanstvenoraziskovalnem in umetniškem delu učiteljev). V študijskem letu 2016/2017 so fakultete izvajale 27 bolonjskih poklicnih programov, 55 akademskih programov (študijski program 1. stopnje), 71 magistrskih programov in 34 doktorskih programov. Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (FF; http://www.ff.um.si) izvaja veliko različnih kakovostnih študijskih programov z odličnim akademskim osebjem. Uspešne raziskovalne dejavnosti je mogoče opaziti v različnih projektih in publikacijah. Glavni cilj FF UM je postati središče razvoja humanističnih in družbenih ved v severovzhodni Sloveniji. Tri glavna znanstvena področja na FF: humanistika, družboslovje in izobraževanje učiteljev na različnih stopnjah študija. Ena od raziskovalnih institucij je tudi Mednarodni center za ekoremediacije (ERM Center FF UM), ki sodeluje z različnimi nacionalnimi in mednarodnimi institucijami na različnih raziskovalnih področjih s poudarkom na inovativnih pristopih k trajnostnemu razvoju in izobraževalnih dejavnostih na lokalni, regionalni in mednarodni ravni. Sodelovanje zajema številne dejavnosti, od raziskovalnih do aplikativnih projektov. Glavna raziskovalna področja so: trajnostni razvoj, samozadostnost v pridelavi in predelavi hrane, vključevanje javnosti pri sprejemanju okoljskih odločitev, varstvo in upravljanje naravnih virov, regionalni razvoj in trajnostne regije.

Zavod za usposabljanje korporativnih operaterjev IFOA

Partner

Italy

IFOA je nepridobitni izobraževalni center, ki je z desetimi podružnicami po vsej Italiji od leta 1999 imenovan kot nacionalni center za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Kot eden vodilnih zasebnih centrov za usposabljanje v Italiji, IFOA ponuja programe za podiplomski študij (EQF 5, 6 in 7) programe za mlade brezposelne, pa tudi vseživljenjsko usposabljanje, svetovanje in tehnično pomoč posameznikom, podjetjem in javnim organom. Izobraževalni tečaji in storitve so certificirani v skladu z UNI EN ISO 9001: 2015.
Hitra dejstva 2018:
• Prihodki od prodaje: približno 18 milijonov EUR
• Izvedene učne ure: > 43.000
• Pripravniki: > 11.500
• Pripravništvo: > 2.825
• Usposabljanje vajencev: 5.800
• Stopnja zaposlitve po 6/12 mesecih: 72,5% (> 90% na severu Italija)
• Podjetja v bazi podatkov o CRM: > 16.000

IFOA od leta 1993 sodeluje pri projektih EU na področju razvoja učnih načrtov, določanja kompetenc, ocenjevanja in priznavanja, vseživljenjskega učenja, zaposljivosti, mobilnosti, IKT itd. IFOA je v italijanski mreži in gospodarski zbornici EU ter član evropske mreže EfVET. IFOA je tudi sedež ULIXES-a, EEIG, v katerem sodelujejo agencije za usposabljanje, visoke šole, poslovne šole in gospodarske zbornice v 10 državah članicah EU.