E-Learningová Platforma Nášho Projektu je Dokončená!

V rámci nášho projektu „Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov potravinárskeho sektora v oblasti BOZP a potravinovej bezpečnosti“ bol uvedený do prevádzky náš druhý výstup, e-learningová platforma.

Vďaka platforme pozostávajúcej z piatich rôznych jazykových možností a štyroch rôznych vzdelávacích modulov sa môžete dozvedieť to, čo neviete o ochrane zdravia pri práci, bezpečnosti a bezpečnosti potravín, pomocou informačných videí, inštruktážnych animácií a otázok kladených účastníkom v rámci každého modulu. E-learningová platforma vznikla ako systém, v ktorom môžu ľudia všetkých vekových kategórií získať certifikáty jednoduchým absolvovaním školení, či už zo svojich mobilných zariadení alebo z počítača, a bola uvedená do používania prostredníctvom https://elearning.websafe2food.com/.