4. Sestanje

Četrti sestanek projekta Krepitev usposobljenosti zaposlenih v živilstvu na področju poklicnega zdravja in varnosti ter varnosti živil, ki ga podpira Turška nacionalna agencija se je 30. 11. 2021 odvijal na spletni platformi zaradi covid-19 razmer.

Miroslava Kačániová s slovaške Univerze za kmetijstvo v Nitri je sodelovala kot partnerica gostiteljica, poleg nje so se sestanka udeležili tudi Aybüke Bengü Özmutaf in Ekin Mutlu turškega Sindikata za živilstvo, Cecilia Bolognesi in Chiara Dell’Amico iz italijanske IFOA ter Janja Lužnik in Danijel Davidovič iz slovenske Univerze v Mariboru.

Namen sestanka je bil izmenjava idej med partnerji glede projektnih rezultatov ter razprava o aktivnostih za razvoj spletne platforme, diseminaciji in splošnem poteku projekta.

Partnerji so bili obveščeni, da sta bila posneta dva različna učna videa o rezultatih projekta. Teme teh videoposnetkov vključujejo varnost pri delu in zdravo življenje. Na tretjem srečanju je bilo govora o pripravi animacijskih videov za vse izobraževalne module. Te videoposnetke je na sestanku predstavil Sindikat. Partnerji so si izmenjali ideje glede manjkajočih delov in potrebnih dopolnitev. Vsi partnerji so se strinjali, da je treba animacijam dodati zvočne učinke in bolj podrobne opise.

Načrt diseminacije je predstavila IFOA. Glede diseminacije so vsi partnerji razpravljali o potrebnih korakih, da bi dosegli več ljudi. Italijanski partnerji so predlagali, da lahko na dogodkih delimo manjše brošure projekta in učinkoviteje uporabljamo platforme družbenih medijev. Turški partnerji so tudi predlagali, da bi lahko rezultate projekta vključili v uradno revijo njihovega sindikata.

Nazadnje je bilo izpostavljeno, da projekt poteka po načrtih. Dogovorjeno je bilo, da se 11. 1. 2022 izvede zaključni spletni sestanek glede statusa projekta pred samim zaključkom.