Univerza v Mariboru

Partner

Slovenia

https://www.um.si/Strani/default.aspx

Univerza v Mariboru (UM) je druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji. Univerzo obiskuje približno 15.000 študentov. Število raziskovalnih in učnih delavcev je 1.050, število spremljevalnega osebja, ki nudi administrativno in strokovno podporo učnemu procesu in raziskovalnemu delu, je 700. UM ima sedemnajst fakultet, ki ponujajo dodiplomske in podiplomske programe, kot redni ali izredni študij. Univerza v Mariboru od študijskega leta 2010/2011 vpisuje samo študente na bolonjske študijske programe. Razvojna strategija in vizija Univerze v Mariboru in njenih fakultet se odraža v obsegu in vsebini diplomskih programov (učne vsebine temeljijo na znanstvenoraziskovalnem in umetniškem delu učiteljev). V študijskem letu 2016/2017 so fakultete izvajale 27 bolonjskih poklicnih programov, 55 akademskih programov (študijski program 1. stopnje), 71 magistrskih programov in 34 doktorskih programov. Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (FF; http://www.ff.um.si) izvaja veliko različnih kakovostnih študijskih programov z odličnim akademskim osebjem. Uspešne raziskovalne dejavnosti je mogoče opaziti v različnih projektih in publikacijah. Glavni cilj FF UM je postati središče razvoja humanističnih in družbenih ved v severovzhodni Sloveniji. Tri glavna znanstvena področja na FF: humanistika, družboslovje in izobraževanje učiteljev na različnih stopnjah študija. Ena od raziskovalnih institucij je tudi Mednarodni center za ekoremediacije (ERM Center FF UM), ki sodeluje z različnimi nacionalnimi in mednarodnimi institucijami na različnih raziskovalnih področjih s poudarkom na inovativnih pristopih k trajnostnemu razvoju in izobraževalnih dejavnostih na lokalni, regionalni in mednarodni ravni. Sodelovanje zajema številne dejavnosti, od raziskovalnih do aplikativnih projektov. Glavna raziskovalna področja so: trajnostni razvoj, samozadostnost v pridelavi in predelavi hrane, vključevanje javnosti pri sprejemanju okoljskih odločitev, varstvo in upravljanje naravnih virov, regionalni razvoj in trajnostne regije.