Slovaška univerza za kmetijstvo v Nitri

Partner

Slovakia

https://www.uniag.sk/en/

Slovaška univerza za kmetijstvo v Nitri (SUA) je konstantno uvrščena v prvo skupino po visoki kakovosti svojega poučevanja in raziskav na Slovaškem. Sestavlja jo šest fakultet: Fakulteta za agrobiologijo in prehranske vire; Fakulteta za biotehnologijo in živilske vede; Fakulteta za ekonomijo in management; Fakulteta za evropske študije in regionalni razvoj; Fakulteta za vrtnarstvo in krajino ter Tehniška fakulteta. SUA ponuja dodiplomske, magistrske in doktorske študijske programe ter usposabljanje v tujih jezikih, dostop do informacijskih in komunikacijskih tehnologij, poklicnih predmetov, ki se učijo v tujih jezikih, in možnost za zaključek dela študija na prestižnih univerzah v tujini. SUA ponuja raziskave in izobraževanje na področju kmetijstva in z njim povezanih raziskovalnih področij, kot so: agrobiologija, prehranski viri in tehnologija, trajnostno kmetijstvo, biotehnologija, inženiring, računalništvo in avtomatizacija kmetijske opreme, delovanje energetskih objektov na kmetijski proizvodnji, ekonomija in upravljanje, mednarodna trgovina s kmetijskimi proizvodi, trženje, razvoj podeželskega turizma, vodenje projektov za razvoj podeželja, vseživljenjsko učenje itd.