Namen in cilji

Namen projekta je pripraviti gradiva za usposabljanje o varnosti in zdravju pri delu v živilstvu in o varnosti preskrbe s hrano ter jih deliti na digitalni platformi. Načrtovani intelektualni rezultati so program usposabljanja, kratki videoposnetki s prikazi dobrih praksi in priročnik za izobraževalce. Projekt je neposredno usmerjen v „Strateški okvir EU za varstvo pri delu (OSH) 2014-2020“, s katerim se zagotavlja, da EU še naprej igra vodilno vlogo pri spodbujanju visokih standardov delovnih pogojev v Evropi in na mednarodni ravni, kar je v skladu s strategijo Evropa 2020. 98% nesreč pri delu se lahko prepreči z izobraževanjem in usposabljanjem. Zagotovljeno bo, da bo osebje, zadolženo za proizvodnjo hrane, obveščeno o tveganjih, povezanih z varnostjo pri delu (dim, sevanje, hrup, zastrupitev itd.) in ozaveščeno o dejavnikih, ki jih ogrožajo. Nujnost usposabljanja osebja je zelo pomembna tako za delodajalce kot za zaposlene. Za zagotovitev varnih delovnih pogojev je treba zagotoviti informacije, navodila, usposabljanje in nadzor na področju zdravja in varnosti. Za doseganje pričakovanih rezultatov (manj nesreč, manj poklicnih bolezni, čista in varna delovna mesta, okolju prijazne prakse) morajo imeti zaposleni v živilskem podjetju dostop do posodobljenih informacij in potrebnega strokovnega znanja. Te kvalifikacije bi bilo treba izvesti v okviru usklajenega usposabljanja na evropski ravni, a ker ne obstaja, je razvoj učnega načrta cilj tega projekta.
 
 
Projekt bo omogočil učno gradivo in učne vsebine zaposlenim v živilstvu in njihovim izobraževalcem v maternih jezikih. V tem projektu bodo razviti:
 
a)       vprašalnik
 
b)      izobraževalni program
 
c)       kratkih videoposnetki
 
d)      spletna platforma s posnetki, forumom, povezavami do nadaljnjih informacij, akademskimi predavanji
 
e)       delavnice na lokalni ravni.