3. Stretnutie

Tretie stretnutie nášho projektu podporovaného Národnou agentúrou, Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v sektore potravinárskeho priemyslu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti potravín, sa kvôli prepuknutiu nákazy COVID-19  uskutočnilo na online platforme dňa 07.07.2020.

Na stretnutí sa zúčastnili koordinátorka projektu Aybüke Bengü Özmutaf a odborníci na projekty Sinan Özenç Dalgıç a Ekin Mutlu za organizáciu Öz Gıda-İş, Janja Luznik a Danijel Davidovic zo Slovinska za Mariborskú univerzitu, Cecilia Bolognesi, Chiara Dell’Amico a Davide Orlandini z Talianska za IFOA a Miroslava Kačániová zo Slovenska za Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre.

Cieľom projektu bolo doplniť podrobnosti o platforme elektronického vzdelávania, webovej stránke a aktivitách v oblasti šírenia informácií.

Partneri diskutovali o e-learnign platforme, o technických aspektoch návrhu, o návrhu a kvalite pripravovaných nových vzdelávacích materiálov. V súvislosti s posledným menovaným sa všetci partneri dohodli na vytvorení animovaných videí na zvýraznenie konkrétnych tém pre každý modul školenia, aby bolo školenie efektívnejšie a príťažlivejšie. Na príprave obsahu vídeí sa bude podieľať aj turecký odborník na potraviny.

Pokiaľ ide o webovú stránku projektu, bude obohatená o nové články o bezpečnosti potravín na národnej a medzinárodnej úrovni; okrem toho budú pre všetkých návštevníkov k dispozícii videonahrávky, zatiaľ čo pre školiacich bude k dispozícii externý odkaz.

V neposlednom rade bola pridaná stránka LinkedIn s cieľom rozšíriť a osloviť väčší počet potenciálnych záujemcov so záujmom o projekt.