2. STRETNUTIE

Druhé stretnutie nášho projektu podporovaného Národnou agentúrou, Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v sektore potravinárskeho priemyslu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti potravín, sa kvôli prepuknutiu nákazy COVID-19  uskutočnilo na online platforme dňa 20.04.2020. Cieľom projektu je pripraviť školiace materiály o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti potravín a zdieľať ich na digitálnych  platformách. Výcvikový program, výcvikové videá založené na e-platforme, budú myšlienkovými výstupmi projektu.

Na stretnutí sa zúčastnili koordinátorka projektu Aybüke Bengü Özmutaf a odborníci na projekty Sinan Özenç Dalgıç a Ekin Mutlu za organizáciu Öz Gıda-İş, Janja Luznik a Danijel Davidovic zo Slovinska za Mariborskú univerzitu, Cecilia Bolognesi a Davide Orlandini z Talianska za IFOA.

Hlavnými témami stretnutia boli názory na prehľad literatúry, spôsob prípravy dotazníkov pre cieľové skupiny, nápady na šírenie projektu, aktuálnosť webovej stránky a ďalšie štúdie, ktoré sa majú uskutočniť do nasledujúceho stretnutia.

Rozhodlo sa o zaslaní priebežnej správy koordinačnej organizácii do 1. júna 2020. Okrem toho sa uvádza, že projekt bol kvôli pandémii predĺžený o šesť mesiacov  a bolo dohodnuté, že dátum tretieho stretnutia bude závisieť od podmienok budúceho procesu.