Správa o úvodnom stretnutí

Prvé stretnutie nášho projektu podporovaného národnou agentúrou „Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v sektore potravinárskeho priemyslu v projekte Zdravie, bezpečnosť a bezpečnosť potravín“ sa uskutočnilo 15.01.2020. Cieľom projektu je pripraviť školiace materiály o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti potravín a zdieľať ich na digitálnych platformách. Výstupom projektu budú školiaci program, školiace videá založené na elektronickej platforme.
 
Schôdza trvala dva dni;
 
Na stretnutí sa zúčastnil koordinátor projektu Aybüke Bengü Özmutaf a odborník na projekty Sinan Özenç Dalgic v mene hostiteľskej organizácie Öz Gıda-İş; Eva Ivanišová a Miroslava Kačániová v mene Nitrianskej univerzity na Slovensku; Janja Luznik a Danijel Davidović v mene University Maribor zo Slovinska; Chiara Deu Anico a Cecilia Bolognesi, v mene IFOA z Talianska.
 
 
Prvý deň stretnutia projektoví partneri navštívili prevádzku na výrobu cukroviniek Ülker Ankara, kde sa dozvedeli viac o bezpečnosti pri práci a bezpečnosti potravín. Partneri potom navštívili Univerzitný inštitút bezpečnosti potravín na univerzite v Ankare, kde prof. dr. Nevzat Artik predstavil tému bezpečnosti práce a bezpečnosti potravín.
 
 
 
Druhý deň úvodného stretnutia pokračoval v hostiteľskej oragnizácii Öz Gıda-İş, kde partneri predstavili svoje inštitúcie a úlohy v rámci projektu Zvyšovanie kompetencie zamestnancov potravín v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti potravín.
 
 
 
Na začiatku stretnutia sa rozhodlo, že všetci partneri preskúmajú literatúru o bezpečnosti pri práci a bezpečnosti potravín a pošlú ju ako spoločnú správu univerzite v Maribore. Dohodlo sa tiež, že druhé nadnárodné stretnutie sa bude konať v dňoch 21. až 22. apríla na  Univerzite v Maribore v Slovinsku.

Download Section