Öz Gıda-İş

Coordinator

Turkey

https://www.ozgidais.org.tr/

Spoločnosť Öz Gıda-İş bola založená ako odborový zväz alebo zástupca pracovníkov v potravinárskom priemysle 1. júna 1976. Podľa štatistík z januára 2016 má podnik 32 373 členov. Každý deň posilňujú úroveň odborov v potravinárskom priemysle prostredníctvom úspešných kolektívnych zmlúv. Našim cieľom je zvýšiť informovanosť pracovníkom v potravinárstve. Pracujú najlepším smerom pre budúce kolektívne zmluvy pre maximálny úžitok pracovníkov. Vedú vzdelávacie aktivity na zvýšenie efektívnosti svojich odborových aktivít. Ako únia sa usilujú o celoživotné vzdelávanie zamerané na prácu a činnosti v súlade s ich víziou. Ako odbory sa usilujú o kolektívnu prácu  a o dohody. Od februára 2016 tiež dosiahli dôležitú etapu v príprave učebných plánov založených na efektívnosti pracovnej sily v potravinárskom priemysle a zriadení skúšobného a certifikačného centra založeného na kvalifikáciách v potravinárskom priemysle. Únia okrem projektov realizuje aj štúdie profesionálnych štandardov v potravinárskom priemysle a poskytuje významný príspevok pre pracovnú silu v priemysle.